Storitve

Pri delih, kjer je povečana požarna nevarnost se mora zagotoviti požarna straža. Taka dela so načeloma našteta v 37. členu Zakona o varstvu pred požarom ali pa jo predpiše upravni organ če ugotovi povečano nevarnost požarov.

Požarno stražo, ki jo lahko izvajajo gasilci, v določenih primerih pa tudi za gašenje usposobljena oseba, je potrebno organizirati v naslednjih primerih:

 • ob pretakanju količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi ali gorljivih plinov,
 • ob varjenju ali uporabi odprtega plamena v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila,
 • ob javnih shodih ali prireditvah, kjer obstaja nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije,
 • ob razglasitvi povečane nevarnosti požarov v naravnem okolju (lokalna skupnost, lastnik ali upravljalec gozda ali drugega zemljišča).

Smo pooblaščen zastopnik za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov naslendjih proizvajalcev:

 • FIPIS (URBAN, GEN, BAVARIA)
 • PASTOR
 • GALLUS
 • GLORIA
 • TOTAL
 • NEURUPPIN
 • IBS
 • SIRE
 • MOBIAK

Prodaja novih gasilnih aparatov:

 • gasilniki na prah ABC: S-1kg, S-2kg, S-3kg, S-6kg, S-9kg, S-50kg
 • gasilniki na CO2: CO2 2kg, CO2 3kg, CO2 5kg, CO2 10kg
 • gasilniki na vodo: V-9kg
 • gasilniki na peno: P-6kg
 • ostali gasilniki

 

 • razvoz pitne vode,
 • pranje cestišč, dvorišč pod visokim tlakom,
 • podiranje zahtevnih dreves,
 • črpanje vode iz kletnih prostorov,
 • sodelovanje pri tlačnih preizkušnjah cevovodov pri katerih se zahteva visoki tlak.

Poklicna gasilska enota nudi v sklopu servisa gasilske opreme tudi polnjenje tlačnih posod z zrakom, za izolirne dihalne aparate ter potapljaške aparate.

Koroški gasilski zavod ravne  nudi v sklopu servisa gasilske opreme tudi polnjenje tlačnih posod z zrakom, za izolirne dihalne aparate ter potapljaške aparate. Prav tako lahko vso opremo za IDA testiramo in servisiramo. Servise opravijo za nas v Poklicni Gasilski enoti Celje.

V Koroškem gasilskem zavodu vam nudi tehnično požarno varovanje.
Požarno varovanje obsega prenos požarnega alarma v naš dispečerski center.
Ta sistem omogoča hitrejše javljanje požara in aktiviranje ob proženju alarma.

 

Koroški gasilski zavod nudi reševanje iz dvigal v sladu s pravilnikom o varnosti dvigal (26.člen).

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik