Javno naročilo - Nakup gasilskega terenskega vozila 4x4

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE, KOROŠKA CESTA 13, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Razpisna dokumentacija

Javno naročilo - Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE, KOROŠKA CESTA 13, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Razpisna dokumentacija Predračun Naročnik

Javni razpis za prosto delovno mesto: Direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem

Koroški gasilski zavod Ravne, Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 34. člena Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00), na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi Koroškega gasilskega zavoda (Uradni list RS, št. 23/2005, 32/2010) in Uradnega glasila slovenskih občin št.16 (z dne 8.4.2016) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto: Direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem.

Razpisna dokumentacija

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik