image image image image

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE NA KOROŠKEM
Koroška cesta 13
Ravne na Koroškem

tel: 02-62-10257 
fax: 02-82-20875
e-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Ali poskrbite za požarno varnost?

Koroški gasilski zavod

Temelj za uspešno izvajanje gasilske in reševalne dejavnosti so ustrezni ljudje ;tehnika,čeprav je tudi zelo pomembna je na drugem mestu.

Gasilci reševalci morajo biti telesno in duševno sposobni za samostojno ali kolektivno opravljanje različnih nalog.

Ker je delo raznovrstno,zahteva osnovno strokovno izobrazbo in tudi specialistična znanja iz gašenja in reševanja. Ta pridobijo v gasilski šoli in ob daljšem praktičnem delu.

Srečanja in gasilska tekmovanja so vedno imela pozitiven vpliv na področju pridobivanja strokovne usposobljenosti ,fizične pripravljenosti in prijateljskih vezi med gasilci. So ključnega pomena za opravljanje našega poklica.

Gasilci gasilskega zavoda Ravne smo na dosedanjih delovno športnih igrah dosegali zelo dobre rezultate. Pokazali smo veliko mero športnosti,gasilske spretnosti in znanja. Tako imenovana gasilska disciplina je za vse nastopajoče obvezna in najbolj naporna. T o so praviloma gasilske praktične vaje,ki zajemajo različne spretnosti in znanja,ki jih običajno gasilci uporabljamo pri svojem delu.